Pages Menu
Categories Menu

Posted by on mar 17, 2020 in Nyheder

Værdiansættelse – en praktisk tilgang 2020

Få forståelse for praktiske modeller til værdiansættelse, fra de simple ”høker metoder” til de teoretisk stringente, cash flow baserede modeller. Fordele og ulemper ved de forskellige modeller diskuteres.

Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvilke metoder anvendes i praksis til værdiansættelse? Hvilken metode bør jeg anvende? Hvilke datakrav er der til de enkelte modeller? Hvad er fordele og ulemper ved modellerne? Hvordan kan jeg udfordre modpartens værdiestimat?

Ny lov om erhvervsdrivende fonde

På kurset bliver flg. gennemgået:

 • Centrale værdibegreber
 • Bogførte værdier vs. markedsværdier
 • Enterprise value (værdi af virksomhed på gældfri basis vs. markedsværdi af egenkapital, aktier eller anparter)
 • Gennemgang af den i praksis anvendte metoder til værdiansættelse
 • Øvrige modeller – sund fornuft, ”høker betragtninger”, branchespecifikke multipler etc.
 • Balancebaserede modeller – værdi beregnet med udgangspunkt i bogførte værdier
 • Multipler – prisen for en krones overskud eller en krone bogført egenkapital
 • Indkomstbaserede modeller – værdi afhænger af fremtidig indtjening
 • Særlige forhold i mindre og mellemstore virksomheder (SMV)
 • Ejerledede virksomheder
 • Startups

Læs hele kursusbeskrivelsen.

Underviser
Christian Vriborg Petersen,
 Professor emeritus, cand.merc., MBA, ph.d. cand.merc., MBA, ph.d. og professor emeritus fra Copenhagen Business School, CBS. Christian har bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, koncernregnskabschef, CFO mv. Han har undervist på en række uddannelser på CBS og har rådgivningsopgaver over for et bredt udsnit af dansk erhvervsliv

Dato, tid og sted
29. september 2020 kl. 9.30-16.30 på IDA Mødecenter, København V.

Tilmeld dig her

Forslag til andre kursusnyheder

Aktuel persondata (1-times onlinekursus)
Bonusaflønning baseret på finansielle resultatmål
Virksomhedsstrukturer –selskabs- og skatteretligt
Selskabsret for specialister
Investeringsejendomme
Den nye ejendomsvurderingslov

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!