Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Dødsbobeskatning

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • Dødsbobeskatning: Glostrup
    22. oktober 2020
    08:30 - 16:30
  • Dødsbobeskatning: Sabro
    29. oktober 2020
    08:30 - 16:30

 

Kurset indeholder en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning.  

På kurset Dødsbobeskatning får du bl.a. svar på følgende:

* Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit?

* Hvad er de optimale værdier i et bo?

* Udlæg og boafgiftslovens § 12, kan vi komme forbi denne?

* Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession?

* Hvad kan man gøre før man dør?

 

Mål & udbytte

Målet med kurset i Dødsbobeskatning er at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et bo eller flere boer, herunder at få skatteoptimeret et bo mest muligt.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset i Dødsbobeskatning  tæller med 8 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Underviser Camilla Poulsen, Flyt skolebænken til Loutraki

Camilla Poulsen, skatterevisor og merkonom i revision, og master i skat (MTL).

 

Målgrupper

* Revisorer og advokater på flere niveauer

* Andre personer med professionel interesse for dødsboer

 

Kursusindhold

Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået:

Behandlingsmåderne 

* Summarisk skifte

* Egentligt skifte

* Den praktiske afvikling af boet

* Øvrige forhold

 

Skattekrav i dødsboet 

* Proklama

* Frister

* Indberetninger

* Sagkyndig vurdering

 

Dødsboskatteretten

* Dødsboer som skattesubjekter

* Dødsboets skattemæssige forhold

* Skattefritagne dødsboer, mellemperiode

* Skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden

* Dødsboets succession

* Udlodning med succession

* Værdiansættelser

* Passivposter

* Boafgifter

 

Undervisningsmetode

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner.

 

Dato, tid & sted

22. oktober 2020 kl. 8.30-16.30 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

 

29. oktober 2020 kl. 8.30-16.30 på Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro

 

Pris

3.600 kr.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Revitax 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!