Pages Menu
Categories Menu

Posted by on maj 30, 2023 in Uncategorized

Faglige dage for bogholdere og revisorassistenter

 

Vi tilbyder 3 Faglige Dage, der er rettet specifikt til bogholdere og revisorassistenter.

De faglige dage foregår:
d. 23., 24. og 25. oktober kl. 9.00-16.00 på Scandic i Hvidovre.

Hvis du vælger at deltage alle 3 dage, er prisen særdeles attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Valget er dit!

Mød nogle af branchens allerbedste undervisere og få faglighed, undervisning og sparring inden for regnskab.

Læs det samlede program her

Samlet pris 9.525 kr. eks. moms 
(I kurset er der ikke indbefattet middag om aftenen eller overnatning.)

Tilmeld dig til alle 3 dage – KLIK HER.

Program for ugen

Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven

D. 23. oktober kl. 9-16 på Scandic Hvidovre

Tilmeld dig her, kun, til denne dag.

Tilmeld dig til ALLE 3 dage – KLIK HER

Bliv ajour så du kan opstille årsregnskaber, der lever op til kravene i Årsregnskabsloven

Der er i praksis en del udfordringer i forbindelse med at udarbejde årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A og B.

Med udgangspunkt i Årsregnskabsloven – herunder kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger, krav til korrekt klassifikation og værdiansættelse, notekrav m.m. og seneste redegørelser og notater fra Erhvervsstyrelsen, går vi på dette kursus detaljeret ned i kravene til opstilling af et årsregnskab, så det lever op til de mange regler i årsregnskabsloven.
På dette kursus gennemgår vi krav til opstilling af årsrapporter for regnskabsklasse A og B.

Vi gennemgår udvalgte regnskabsposter og praktiske problemstillinger, og du får tillige den nyeste viden, som gør dig i stand til at udarbejde retvisende årsrapporter.

Kurset er derfor specielt egnet til dig, der arbejder med opstilling af årsregnskaber.

Kursusindhold

Dette er et intensivt kursus med hovedvægten lagt på de grundlæggende og specifikke krav til årsrapporten for mindre virksomheder og praktiske problemstillinger.

Vi gennemgår bl.a.:

* Årsregnskabslovens kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger

* Specifikke krav til årsrapporten for regnskabsklasse A

* Regnskabsregler for microvirksomheder

* Korrekt klassifikation i henhold til skemakravene

* Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer heri

* Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl

* Begivenheder efter balancedagen

* Indregning af omsætning

* Korrekt værdiansættelse

* Afskrivninger og restværdi

* Op- og nedskrivninger

* Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber

* Egenkapital, bundne og frie reserver

* Hensatte forpligtelser

* Måling af gæld – amortiseret kostpris

* Notekrav

 

Underviser

Kim Wegener, statsautoriseret revisor

 

Bogholder – Knæk et regnskab

D. 24. oktober kl. 9-16 på Scandic Hvidovre

Tilmeld dig her, kun, til denne dag.

Tilmeld dig til ALLE 3 dage – KLIK HER.

Denne dag skal vi fordybe os i det faglige. Vi skal gennemgå råbalancer, tale om de væsentlige nøgletal og drøfte hvilke tal, der er interessante.

Vi vil gennemskue en virksomheds pengestrømme, vurdere om det er godt eller skidt, kunne stille konstruktive og kritiske spørgsmål til kunden, vurdere virksomhedens evne til fortsat drift mv.

Så vil vi kigge på nogle grundlæggende regler i regnskabet, som stiller krav til, hvordan man fører bogholderiet.

Og endelig krydrer vi det med hvidvask, som jo snart må anses for en af vores hovedlovgivninger, når vi laver bogholderi.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvordan kigger man på en råbalance?

* De 10 vigtigste nøgletal

* Debitors omsætningshastighed

* Varelagers omsætningshastighed

* Dækningsgrader

* Cashflow – sådan cirka

* Likviditet – cash is king

* Fortsat drift

* Bogføringslovens krav til tilrettelæggelse af bogholderiet

* Modregningsforbuddet

* Klassifikation (anvend den rigtige konto / regnskabspost) i årsregnskabsloven

* Hvidvask og underretninger

Underviser

Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor. 

Bogholder – bedre klargøring til revisor

D. 25. oktober kl. 9-16 på Scandic Hvidovre

Tilmeld dig her, kun, til denne dag.

Tilmeld dig til ALLE 3 dage – KLIK HER.
På denne dag får du skærpet dine faglige kompetencer. Det gør dig i stand til at aflevere afstemninger og færdige arbejdspapirer som virksomhedens revisor vil kunne bruge.

Fordel: Du kan spare dine kunder for mange dyre revisortimer.

Det overordnede formål med denne kursusdag  Bogholder – bedre klargøring til revisor er at give dig en viden om de arbejdspapirer og afstemninger som revisor vil kræve af virksomheden – tilpasset den type revisorerklæring, som er aftalt mellem virksomheden og kunden.

Efter kurset har du en forståelse for de forespørgsler, revisor vil foretage omkring bogholderi og regnskab.

Du vil også have opnået en forståelse på forskellen i revisors arbejdsmetoder afhængig af den aftalte type revisorerklæring.

Efter kurset kan du selvstændigt udarbejde de nødvendige arbejdspapirer og afstemninger til virksomhedens revisor.

 

Kursusindhold

På kurset Bogholder – bedre klargøring til revisor gennemgår og belyser vi følgende emner:

* Kravene til revisors arbejde ved de fire forskellige erklæringstyper: assistance, review, udvidet gennemgang og revision

* De nødvendige arbejdspapirer for regnskabets enkelte poster i forhold til typen af revisors erklæring

* Den hensigtsmæssige kontoplan – udarbejdelse af anlægskartotek

* Momsafstemning

* Bankafstemning

* Korrekt bogføring af private hævninger og indskud

* Lønafstemninger

* Den bogføringsmæssige behandling af leasingomkostninger

* Den bogføringsmæssige behandling af kurstab ved langfristet gæld

* Problemerne ved manglende kasseafstemning/kasseoptælling

* Argumenter for korrekt valg af erklæringstype

Underviser

Vibeke Hundevad, godkendt revisor. 

Andre kurser til bogholdere og revisorer

Juni

August

September

Oktober

November

December

 

Januar 2024

 

Se mange flere kurser – KLIK her.

Med ønske om en god dag.
Fakta Kurser A/S  

Lone Kornmaaler
Adm. direktør og ejer
E-mail: lok@faktakurser.dk
Tlf.: 7010 7019

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!