Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 8, 2020 in Nyheder

Invitation til Gå-hjem-møder ‘Seneste nyt på skatteområdet’ – Aarhus, Odense og Glostrup

Det er en fornøjelse at invitere dig til et gå-hjem-møde med nyheder inden for skatteområdet. Møderne bliver afholdt i Aarhus, i Odense og i Glostrup.

Der er gennemført ca. 40 nye ændringer af skattelovgivningen i folketingsåret 2019/2020. Hertil kommer en række nye styresignaler og en lang række nye afgørelser af betydning for hvad der er gældende skatteret.

Læs hele kursusbeskrivelsen her

Undervisere
Torben Bagge, Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma og Jørgen Frausing, Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

 

Dato, tid og sted
D. 3. november 2020 kl. 9-11 på Scandic i Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V
D. 3. november 2020 kl. 15-17 på Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense
D. 4. november 2020 kl. 9-11 på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby
Vi anbefaler hurtig tilmelding til alle 3 møder.

Pris
995 kr.

Du kan tilmelde dig her.

Kursusindhold

På gå-hjem-møderne gennemgår vi bl.a.:

Nyeste praksis for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelser mellem nærtstående, herunder kommende nyt styresignal og ændringer af værdiansættelsescirkulæret.

Ny skattelovgivning og styresignaler, herunder særligt:

Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser – herunder styresignal

Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel

Forældrelejligheder i virksomhedsskatteordningen

Styresignal vedrørende medarbejderaktier

Udvalgte afgørelser – nyheder, muligheder og fald grupper, herunder ny praksis vedrørende:

Mulighederne for skattemæssigt at ”fortryde” valg og dispositioner.

Beskatning af gevinst på gæld.

Virksomhedsskatteordningen

Transfer pricing / værdiansættelse/ handelsvilkår

Skatteplanlægning/ Skattetænkning / omgåelse / realitetsbetragtninger.

Erhvervsmæssig virksomhed contra ikke-erhvervsmæssig virksomhed (”hobby-aktivitet”)

Skatte processuelle problemstillinger, herunder håndtering af skatte-tvister.

Aktionærlån.

Formuer i udlandet.

Beskatning af fri bil / fri bolig

Rette indkomstmodtager, herunder LL § 4.

Beskatning af bitcoins.

Subjektiv skattepligt, herunder Covid-19 situationen.

Skønsmæssig ansættelse.

Fast ejendom.

Du får, på mail, tilsendt et meget omfattende kursusmateriale, der er lavet så det er egnet som opslagsværk, når du i praksis skal løse skatteretlige problemstillinger.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!