Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 8, 2015 in Uncategorized

Ny ÅRL – opskrivninger og afskrivninger – væsentlige ændringer

 

Ved ændring i årsregnskabsloven sker der store konsekvenser
for reserve for opskrivninger i 2016 eller 2015 regnskabet.

 

Virkningstidspunkt
Årsregnskabsloven er ændret med virkning for regnskabsår der starter 1. januar 2016 eller senere.
Loven må dog gerne anvendes frivilligt på regnskaber for et regnskabsår der slutter den 31.12.2015
eller senere, såfremt dette sker systematisk og konsekvent. Derfor kan ændringer som følge af
loven, virke allerede for 2015-regnskabet.

Reglerne i dag
Hvis man opskriver aktiver til en højere dagsværdi, efter lovens paragraf 41, skal dette ske
systematisk og konsekvent. Det vil sige at der løbende skal reguleres i form af opskrivningen
eller tilbageførte opskrivninger (og derefter nedskrivninger) til en ny dagsværdi.

Opskrivningen skal bindes på egenkapitalen som ‘reserve for opskrivning’.
Reserverne skal reguleres for udskudt skat. Hvis vi således forestiller os at udskudt skat
udgør 22 %, medfører en opskrivning på 1 million kr. således, at aktivet debiteres med 1 millioner kr.,
reserve for opskrivning under egenkapitalen krediteres med 780.000 kr.,
mens udskudt skat krediteres med 220.000 kr.

Der skal afskrives på aktivets bogførte værdi, herunder på opskrivningen.
Resultatopgørelsen vil således blive påvirket negativt af afskrivning på opskrivning.
Og positivt af regulering af udskudt skat som følge af afskrivningen.

Reserven påvirkes fremover af afskrivninger
Fremover er det defineret i årsregnskabsloven, at de løbende afskrivninger på
opskrivningen, skal påvirke reserver for opskrivning. Dette betyder blandt andet
at reserverne for opskrivning løbende bliver reduceret med det afskrevne beløb på opskrivningen.
Når aktivet er afskrevet til nul, vil reserve for opskrivning således også være nedskrevet til nul.

Vi genbruger eksemplet fra tidligere, med et aktiv som er 1,5 millioner kr. værd.
Det er lige købt og man har ikke startet afskrivninger endnu. Lad os forestille os at man ved købet opskriver
det pågældende aktiv til en højere dagsværdi med 1 millioner kr.
Aktivet står således fra start til 2,5 millioner kr. Mens der er krediteret 780.000 kr.
under egenkapitalen på reserve for opskrivning, og 220.000 kr. på udskudt skat.

For at holde eksemplet enkelt, er der ingen restværdi (scrapværdi) på hverken aktiv
eller opskrivning. Afskrivning sker over 10 år lineært, dvs. med 10 % om året.
I vores eksempel har vi anskaffet og opskrevet aktivet den første dag i regnskabsåret,
dvs. at der afskrives fuldt ud i år 1.

Afskrivningen udgør således 250.000 kr. (10% af 2.500.000 kr.), som er 150.000 kr. på
kostprisen  for aktivet, og 100.000 kr. på opskrivningen på aktivet.

Reserven på 780.000 kr. skal tilsvarende påvirkes af afskrivning på 100.000 kr. Den nedsættes med 78.000 kr.
Forskellen på de 22.000 kr. kommer i resultatopgørelsen som regulering af udskudt skat som følge af afskrivningen.

Tilbagevirkende kraft
Dette skal ske som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Nettovirkningen skal på egenkapitalen primo,
og sammenligningstallene skal tilpasses.

Hvis ændringerne i årsregnskabsloven fx. implementeres i 2015-regnskabet,
skal afskrivninger fra opskrivninger fra køb til 31.12.2013 ind på egenkapitalen primo
(det flyttes bare fra bundne reserver til frie reserver). Og 2014 skal indeholde de tal som vedrører 2014,
altså kun ét års afskrivninger. Og 2015 skal indeholde 2015-tallet, altså kun et års afskrivning.

bjarne

Artiklen er skrevet af
Bjarne Aalbæk
Fagnørd og registreret revisor

 

Hør mere på kurset Ændringer i årsregnskabsloven i praksis

Den 26. oktober 2015 kl. 9-17 på Scandic i Hvidovre
Den 29. oktober 2015 kl. 9-17 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg

 

 

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!