Pages Menu
Categories Menu

Posted by on feb 9, 2020 in Nyheder

Opfølgning på kursus – indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere.

 

Statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk har tidligere undervist for Fakta Kurser i emnet ‘indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere’. Undervisningen indeholdt også det helt korrekte, men 7.2.2020 har Erhvervsstyrelsen ændret sin vejledning på området. 

Artiklen er skrevet af statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk fra FagligAfdeling.dk. Faglig Afdeling a/s leverer nyheder til revisionsbranchen indenfor regnskab, revision, kvalitetsstyring, erklæringer, hvidvask, revisorlovgivningen og moms. Disse er gratis, men registrering kræves. Artiklen er skrevet 7. februar 2020.

Erhvervsstyrelsen har ændret 7.2.2020 sin vejledning om revisors indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere. Revisor slipper for indberetning i de fleste tilfælde.

Revisor slipper for en række indberetninger
Reglen fra 10.1.2020 indførtes en regel om at alle som er omfattet af Hvidvaskloven, bl.a. revisor, skulle indberette hvis der blev konstateret en uoverensstemmelse mellem 1) de oplysninger om reelle ejere som revisor indhenter, og 2) de oplysninger som fremgår af registeret over reelle ejere.

Man måtte ikke bare foretage en ændring af registreringen i ejerregisteret, man skulle også foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen, hvis der var uoverensstemmelse.

Vejledningen skriver nu i sin opdaterede form: ”Hvis undersøgelsen viser, at der er en uoverensstemmelse i de registrerede oplysninger om reelle ejere, vil der, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, ikke være noget til hinder for, at den, der udfører kundekendskabsproceduren, retter henvendelse til den pågældende virksomhed og orienterer denne om uoverensstemmelsen. Dette giver virksomhederne en mulighed for at rette op på en eventuel forglemmelse eller lignende, som har forårsaget uoverensstemmelsen. Det er virksomheden (kunden), der skal sikre, at ændringer rettes hurtigst muligt. Den som skal gennemføre kundekendskabsprocedurer kan nemlig ikke vente flere dage med at foretage indberetning uden anerkendelsesværdig grund. Rettes uoverensstemmelsen vil der ikke skulle ske indberetning. Retter virksomheden (kunden) ikke uoverensstemmelsen, fx hvis virksomheden finder, at de registrerede oplysninger er korrekte, så skal den, der skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, indberette uoverensstemmelsen til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt.”

Kovending
Jeg syntes personligt at det var en voldsom pligt til indberetning, der gjaldt. Derfor udarbejdede jeg to eksempler, som jeg tjekkede af med Erhvervsstyrelsen, inden jeg skrev en artikel om emnet i juli 2019, og i løbet af efterår/vinter underviste ca. 1.500 revisorer om den ny indberetningspligt.

Det er glædeligt, at Erhvervsstyrelsen nu tilpasser vejledningen til noget der er meget mere fornuftigt og passende. Og samtidig må jeg desværre konstatere, at det er ekstremt svært at være revisor (eller anden som er omfattet af Hvidvaskloven), og navigere i nye regler, hvis de bliver ændret hele tiden. Erhvervsstyrelsen bør tænke sig godt om, inden reglerne implementeres for at få det gjort korrekt første gang.

Forløbet gør formentligt, at mange vil se med skepsis på nye regler indført af Erhvervsstyrelsen i fremtiden. For kan man nu stole på at de alligevel ikke ændres i sidste øjeblik.

Ændringerne
Opdateringen af vejledningen vedrører følgende forhold:
▪ ændret fremgangsmåde ved indberetninger,
▪ indsat afsnit vedrørende tilbagemelding til indberetter,
▪ indsat oplysning om, at indberetninger er undtaget fra aktindsigt,
▪ indsat link til indberetningsbekendtgørelsen, og
▪ indsat link til indberetningsløsningen.

Foretag undersøgelser ud over ejerregister
Ejerregisteret i Erhvervsstyrelsen, kan som udgangspunkt ikke alene lægges til grund for undersøgelsen af en kundes reelle ejere.

Det betyder, at revisor skal foretage deres egen undersøgelse af, hvem der er deres kundes reelle ejere, når der etableres et kundeforhold samt i den løbende overvågning af kunden.

Og revisor skal indhente udskrift fra ejerregisteret, og sammenholde de to. Og altså anmode kunden om at rette registreringen, hvis ejerregisteret er forkert. Eller indberette forholdet, hvis ejerregisteret ikke bliver ændret.

Ikrafttræden
Eftersom Erhvervsstyrelsen ikke anfører andet, er ændringen formentligt gældende øjeblikkeligt.

Litteratur
▪ Erhvervsstyrelsens skriv om opdatering af vejledningen.
▪ Erhvervsstyrelsens vejledning.
▪ Faglig Afdelings oprindelige artikel om emnet.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!