Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 19, 2020 in Nyheder

Regnskab B – typiske fejl

Dette kursus fokuserer på fejl, der ofte forekommer i årsregnskaber for virksomheder i årsregnskabslovens klasse B.

Ud fra drøftelserne om typiske fejl, gennemgår vi reglerne for de områder, hvor der oftest forekommer fejl, så du ikke overser de samme fejl.

Vi lister fejlene op, så du har en ”spiseseddel”, som du kan anvende i virksomheden til at implementere i netop din virksomhed, så fejlene ikke gentages.

Læs hele kursusbeskrivelsen her

Underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor

Dato, tid og sted

17. november 2020 kl. 9-17 på Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense

Du kan tilmelde dig her.

Kursusindhold

Faktiske indsendte regnskaber

* Identifikation af fejl i de indsendte regnskaber

* Gruppearbejde, hvor kursisterne i mindre grupper finder fejl i konkrete regnskaber

* Aktuelle revisornævnskendelser, hvor man kan se, hvilke regnskabsposter, der ofte er fejlbehæftede

* Typiske fejlområder, herunder modregning, periodisering, klassifikation, tilvalg af anden klasse

* Problemer i indre værdi, regulering af dagsværdi på ejendomme, noter, beskrivelser i anvendt regnskabspraksis mv.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!