Pages Menu
Categories Menu

Posted by on okt 5, 2014 in Uncategorized

Revisors efteruddannelse kontrolleret.

Der har været udført kontrol af efteruddannelsen. Halvdelen har deponeret, og 21% smidt ud.

Revisortilsynet kontrollerer revisorers efteruddannelse såfremt revisor er registreret i ReviReg som tilknyttet en revisionsvirksomhed. Dette sker i form af kvalitetskontrollerer som besøger revisionsvirksomhederne. Hvis der ikke findes en virksomhed som er registreret i ReviReg, kan der heller ikke gennemføres en kvalitetskontrol.

I så tilfælde er det erhvervsstyrelsen som kontrollerer revisorers efteruddannelse. De har nu kontrolleret 398 godkendte revisorers efteruddannelse. Vel at mærke for revisorer som ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed i ReviReg. Der er dermed tale om revisorer uden for branchen, eller revisorer som ikke afgiver erklæringer med sikkerhed.

Resultatet blev at 133 revisorer deponerede deres godkendelse. 58 revisorer blev frataget deres godkendelse fordi de ikke opfyldte efteruddannelseskravene. 25 revisorer blev påbudt at tage resten af deres efteruddannelse. Disse 25 manglede alle under 40 timer af deres efteruddannelse.

Erhvervsstyrelsen kan ikke give dispensation for at man kan tage sin efteruddannelse med mere end 40 timer.

De samlede resultater er listet op her.

 ff figuren, har 56% deponeret sin godkendelse. Dette kan være fordi der er mange ældre revisorer, som fremgik af revisorregistreret, og som ikke har været opmærksom på ller revisorer lar over at “den var gal”, men bare har ventet på at blive kontrolleret.

Man kan også se, at 21% har fået frataget sin godkendelse som revisor. For at disse kan få deres godkendelse igen, kræves det at de går til mundtlig eksamen som godkendt revisor. Dette kan tidligst ske 3 år efter styrelsen har frataget godkendelsen.

Ændring af timerne

Der har hele tiden været anført i vejledningen om efteruddannelse, at 45 minutters undervisning talte for en time/lektion. Revisor skal have mindst 120 lektioner over tre år. Denne fortolkning er nu præciseret, således at man fra 1. januar 2014 kun kan medregne det antal timer, man rent faktisk har været på kursus.

Antallet af pauser mv er nu uden betydning. For at man kan medregne fx 8 timer skal det derfor være opfyldt at man er på kurset 8 timer samt at der er undervisning mindst otte lektioner af 45 minutter det vil sige seks minuttimer.

Det er blevet af bekræftet at man ikke kan medregne transporttid til og fra et kursus, ligesom det heller ikke kan medregnes såfremt man starter et kursus med morgenmad.

Eftersom der er tale om en præcisering som har betydning for sammentællingen af timer, har man ikke ville ændre bagudrettet, men kun ændret fra 1. januar 2014.


For at sikre at Fakta Kursers kurser lever 100 pct. op til ændringerne, har vi valgt at ændre kursus tiden, således at vi, på langt de fleste kurser, starter med morgenmad fra kl. 8.30. Selve undervisningen starter kl. 9 og slutter kl. 17. Hold altid øje med kursusindkaldelsen, hvor alt det praktiske står.

Erfa grupper

Ligesom øvrige undervisning og kursus kan medregnes til efteruddannelsen, kan undervisning og kursus fra erfaarbejde naturligvis også medregnes. For at der kan ske medregning, skal man naturligvis kunne dokumentere at man har deltaget. Eftersom dette ikke kan ske ved et simpelt opslag i timesag, er det nødvendigt at der udarbejdes et referat hvor det fremgår, hvem der har deltaget. Af referatet fremgår også hvilke emner der er blevet gennemgået på mødet og hvem der har gennemgået dem.

En generel drøftelse i Erfagruppen kan ikke medregnes, men en fremlæggelse af et emne, som selvfølgeligt er på master niveau, vil efter omstændighederne kunne medregnes.

Det bør også fremgå af referatet hvordan timerne skal fordeles mellem kategorierne, således at det ikke er op til den enkelte revisor selv at definere, hvilke kategorier timerne hører med til.

Kategorier

Der findes tre kategorier som man skal have efteruddannelse indenfor. Revision, regnskab og skat. Man skal have mindst 24 timer i kategorien revision, og mindst 24 timer i kategorien regnskab. Hertil kommer, at man skal have mindst 12 timer i kategorien skat. Selskabsret hører til i kategorien regnskab, som i daglig tale kaldes “retslige krav og standarder”.

De resterende 60 timer skal fordeles indenfor tre ovennævnte kategorier. Der findes således ikke en kategori som kan kaldes andet eller øvrige. Der findes kun de tre ovennævnte kategorier.

Hvis revisor har specialiseret sig indenfor en eller flere fagområder, skal mindst 30 af de øvrige 60 timer ligge indenfor dette.

Hvilke kurser tæller?

For at et kursus kan medregnes som efteruddannelse, skal der være tale om et kursus på masterniveau. Det kan være et eksternt kursus hos en kursusudbyder, eller det kan være et internt kursus. Det kan også være et internetbaseret kursus. For et internt kursus, skal der naturligvis være en kontrol med, hvem der er til stede, så der kan udfærdiges kursusbeviser eller lignende. Og for IT baserede kurser, skal det overvejes hvordan der kan sikres kontrol med, at de som påstår at de deltager, rent faktisk også deltager.

Foredragsholderens egen uddannelse.

At undervisningen skal være på master niveau, betyder ikke at foredragsholderen selv skal have en mastergrad. Men undervisningen skal være på et niveau som passer til at det kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor.

Så det kan nok ikke være yngste elev, men en cma. som underviser resten af kontoret i forhold som personen selv har været på kursus i frem mod eksamen som statsauriseret revisor, vil kunne tælle med.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!