Pages Menu
Categories Menu

Posted by on jun 13, 2019 in Uncategorized

To halvdagskurser i skat samme dag. 

 

Den 5. november på Glostrup Park Hotel, samt den 12. november på Sabro Kro, afholder vi kurserne Indberetning til Skattestyrelsen – nye regler 1. januar 2019 og Den nye skattekontrollov.

Underviser på begge kurser er Martin Nors Hansen, Revitax, cand.jur.
Martin har tidligere været ansat i Landsskatteretten samt har været kontorchef i SKAT, Jura. Martin har mange års undervisningserfaring som bl.a. ekstern lektor og fagkoordinator på Masteruddannelsen i Skat ved CBS

Indberetning til Skattestyrelsen – nye regler 1. januar 2019

Formålet med dette halvdagskursus Indberetning til Skattestyrelsen er at give dig et indblik i skatteindberetningsloven, som er trådt i kraft den 1. januar 2019.

Du vil på kurset få indblik i indhold, nyskabelser og sammenhængen med kontrol- og kildeskattereglerne samt persondataforordningen (GDPR). Endvidere gennemgås øvrige dataudvekslingsregler på skatteområdet.

I løbet af kursus gennemgås bl.a. følgende emner:

 • Indberetnings- kontrol- og kildeskatteregler
 • Persondataforordningen (GDPR)
 • Private arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Finansielle virksomheder m.v.
 • Fonde og foreninger m.v.
 • Selskaber m.v.
 • Fagforeninger og arbejdsløshedskasser
 • Offentlige myndigheder
 • Andre indberetninger
 • Øvrige dataudvekslingsregler på skatteområdet, herunder FATCA, CRS m.v.
 • Fælles bestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser
 • Ansvar, retsvirkning og straf.

Læs hele kursusbeskrivelsen 

Dato, tid og sted

5. november 2019 kl. 9-13 på Glostrup Park Hotel i Glostrup – Tilmeld dig her.
12. november 2019 kl. 9-13 på Sabro Kro i Sabro – Tilmeld dig her 

Den nye skattekontrollov

Den nye skattekontrollov, trådte i kraft den 1. januar 2019.

På dette halvdagskursus får du et indblik i den nye skattekontrollov, som trådte i kraft den 1. januar 2019, hvad angår indhold, nyskabelser og fremtidig retsanvendelse. Samtidig får du gennemgået reglerne for Skattestyrelsens kontrol- og indgrebsmuligheder mere generelt, herunder indsigelsesmuligheder og grænseflader i forhold til retssikkerheds-/ tvangsindgrebsloven og persondataforordningen (GDPR).
På kurset i Den nye skattekontrollov gennemgår vi bl.a.:

 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Det nye oplysningsbegreb for skattepligtige
 • Bestemmelser om oplysningspligt
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Kontrol, indhentelse af oplysninger og tvangsindgreb
 • Afskaffelse i visse tilfælde af teleselskabers oplysningspligt
 • Forholdet mellem dataspejling og dataanalyse samt betydningen heraf
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Afskæring fra anvendelse af tast-selv ved misbrug
 • Ny klagemulighed til Skatteankestyrelsen
 • Frister og straf

Læs hele kursusbeskrivelsen 

Dato, tid og sted

5. november 2019 kl. 12-16 på Glostrup Park Hotel i Glostrup – Tilmeld dig her
12. november 2019 kl. 12-16 på Sabro Kro i Sabro – Tilmeld dig her

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!