Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 5, 2023 in Uncategorized

Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2023 ?

Erhvervsstyrelsen har 31. marts 2023 udsendt brev til en række af de revisionsvirksomheder som er udtaget til kvalitetskontrol .
Men hvad betyder udtagelsen for mig? Kan jeg nå at rette op? Ja, i visse situationer.

En del af de revisionsvirksomheder, som er udtaget til kvalitetskontrol fra Erhvervsstyrelsen, har modtaget brev med orientering om at revisionsvirksomheden er udtaget til kvalitetskontrol. Brevet er sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Selvom du ikke har modtaget et brev, er det ingen garanti for at du ikke er udtaget. Erhvervsstyrelsen kan endnu have sager liggende til behandling. Men sandsynligheden taler ikke herfor. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol siger at virksomhederne ”så vidt muligt” skal underrettes inden 1/4, og senest inden 1/6 om at de er udtaget. Vi har dog en formodning om at alle de virksomheder som skal udtages, er udtaget på nuværende tidspunkt.

Hvad kan jeg gøre hvis jeg er udtaget?

…. Få succes med kvalitetskontrollen 2023

Vi har tilrettelagt et særligt online kursus med sigte på at bestå kvalitetskontrollen. Det er et online kursus der ligger tre dage fra kl. 9:30 – 12:00. Der er tale om tirsdag den 30/5, onsdag den 31/5 samt torsdag den 1/6. Alle tre dage inklusive. Kurset varer samlet 7,5 timer, og tæller som efteruddannelse i revisionskategorien.

Læs hele kursusbeskrivelsen her og tilmeld dig 

De fleste oplever et større eller mindre sug i maven, når de bliver udtaget til kvalitetskontrol.

Dette kursus belyser de fleste forhold og har som succeskriterie, at du består kontrollen.

Vi gennemgår processen om kvalitetskontrol:

* Hvilke ting skal samles sammen til kontrollanten?

* Hvordan foregår kontrolbesøget?

* Må kontrollanten tage ting med sig?

* Hvilke sager udtages osv.?

Vi ser også på typiske problemområder ved udførelsen af revision, udvidet gennemgang og andre erklæringer, som kontrolleres.

Vi belyser ofte forekommende områder i revisionen, som giver revisor problemer ved kontrollen.

Vi drøfter også typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem.

Læs hele kursusbeskrivelsen her

Dato, tid og sted

Kurset afholdes over 3 gange fra kl. 9.30-12 alle 3 dage.

Når du tilmelder dig kurset, er du tilmeldt undervisning ALLE 3 dage:

* 30. maj 2023 kl. 9.30-12

* 31. maj 2023 kl. 9.30-12

* 1. juni 2023 kl. 9.30-12

Tilmeld dig her

Underviser

Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og leder af Faglig Afdeling A/S.

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!