Pages Menu
Categories Menu

Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen

 

Ved lov nr. 992 af 16/9-2014 og lov nr.652 af 08-06-2016 blev der gennemført en række ændringer i virksomhedsskatteloven med det formål at forebygge såkaldt utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Der kommer hele tiden en række fortolkningsbidrag og afgørelser, der illustrerer hvordan reglerne bruges i praksis. De giver også svar på en lang række praktiske spørgsmål.

I 2017 er der kommet en del afgørelser om sikkerhedsstillelse. Der er også kommet et styresignal, som beskriver SKAT´s fortolkning af retsstillingen, når et aktiv indgår i virksomhedsordningen uden at betingelserne for det er opfyldt, og aktivet derfor skal tages ud af ordningen.

De senere år er der også truffet en række afgørelser, der viser, at udlån af midler fra virksomhedsskatteordningen ofte fører til, at det udlånte beløb anses for hævet og udløser beskatning. Dette gælder også i forhold til kreditgivning, herunder sælgerfinansiering i forbindelse med eksempelvis generationsskifte.

Der er også fokus på, om den aktivitet, der udøves, opfylder kravene til at være erhvervsmæssig virksomhed, så den kan placeres i virksomhedsskatteordningen og bevirker, at beskatning af opsparet overskud udskydes.

SKAT er netop nu i gang med en kontrolaktion over for skatteydere, der benytter virksomhedsskatteordningen. Af samme grund bør man som rådgiver have fuld fokus på, hvordan man forebygger sager på dette område.

Du får udleveret et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så du efterfølgende kan bruge det til at slå op i.

 

Tilmeld

 

Mål og udbytte

Fokus på kurset Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen er at identificere de problemer, der er i den praktiske hverdag i forhold til brug af virksomhedsskatteordningen.

Vi sætter fokus på konstruktive løsninger, der kan anvendes i praksis, så du som rådgiver ikke risikerer at pådrage dig erstatningsansvar, fordi dine klienter beskattes af en dummebøde.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller 8 timer i kategorien direkte og indirekte skatter.

Undervisere

Torben Bagge underviser på Fakta Kurser

Torben Bagge, advokat (H), partner i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteproces-afdeling, der p.t. består af 14 jurister.

Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab.

Han er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatte-ekspert i medierne.

Jørgen Frausing underviser på Flyt skolebænken til Costa del SolJørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.
Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

Målgruppe

Revisorer og andre, der på tilsvarende måde beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.

Forudsætninger

Godt kendskab til praktisk anvendelse af virksomhedsskatteloven.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

  • Hvornår man bør vælge virksomhedsordningen (VSO) contra kapitalafkastordningen eller personskatteloven
  • Sådan håndteres de seneste lovændringer af VSO i praksis
  • Udlån fra virksomhedsskatteordningen – seneste praksis
  • Erhvervsmæssig virksomhed – seneste praksis
  • Beskatning af opsparet overskud i VSL ved (tvungen) udtræden – periodisering
  • SKATs indsatsområde i forhold til virksomhedsskatteloven

Undervisningsmetode

En kombination af indlæg og diskussioner. Kursisterne inddrages i debat.

Du får udleveret et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så du efterfølgende kan bruge det til at slå op i og bruge som håndbog til at løse konkrete problemstillinger.

Dato, tid og sted

  • 8. november 2018 kl. 9-17 på Scandic i Roskilde

Pris

  • 3.495 kr. ved bestilling af 1 kursus.
  • 2.895 kr. pr. kursus ved bestilling af minimum 5 kurser samlet senest den 1. september 2018.
  • 2.995 kr. pr. kursus ved bestilling af 5 kurser samlet fra den 2. september 2018.

Tilmelding

Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen (Roskilde)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset: Sidste nyt om virksomhedsskatteordningen (Roskilde)

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

 

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!