Pages Menu
Categories Menu

Posted by on apr 26, 2023 in Uncategorized

Faglig Uge 2023 på Hotel Koldingfjord

 

Mød nogle af branchens allerbedste undervisere og få faglighed, undervisning og sparring inden for revision, erklæringer, regnskab, skat og moms.

Hvis du vælger at deltage hele ugen, er prisen særdeles attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Valget er dit!

Faglig Uge foregår fra mandag d. 27. november til og med fredag d.1. december 

Læs hele kursusbeskrivelsen HER

Tilmeld dig hele ugen her HER

 

Faglig Uge på Hotel Koldingfjort

40 godkendte efteruddannelsestimer

Deltager du hele ugen, giver det dig 40 godkendte efteruddannelsestimer, fordelt således:

* 14 timer i revision- og erklæringsområdet

* 26 timer i anden relevant lovgivning og faglige standarder

 

Fagligt program

Mandag d. 27. november

Kl. 9-17

Revision og erklæringer i praksis
Underviser:
Niklas Tullberg Hoff, statsautoriseret revisor

Bliv opdateret på de nyeste områder inden for revision og erklæringer som du SKAL vide besked om inden regnskabssæsonen for alvor går i gang.  

Ud fra en praktisk indgangsvinkel sætter kurset Praktisk revision og erklæringer fokus på de problemstillinger, som ofte giver anledning til usikkerhed for revisor. Vi kigger også på, hvilke konsekvenser de nyligt opdaterede revisionsstandarder har fået for retningslinjerne til kvalitetskontrol.

Vi gennemgår bl.a.:

* REVUs seneste udtalelser

* De nyeste revisionsstandarder med betydning for den kommende sæson

* De opdaterede retningslinjer for kvalitetskontrol

* Etiske dilemmaer og håndteringen af dem i praksis

* Nyeste udvikling på erklæringsområdet

* Kontrol og tilsyn med revisorer

Tilmeld dig hele ugen – HER
Tilmeld dig ‘kun’ til Revision og erklæringer i praksis – HER

Tirsdag d. 28. november

Kl. 9-17

Aktuelt regnskab, selskabsret m.m.
Underviser:
Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor

Bjarne Aalbaek, underviser

Dette kursus giver dig i overblik over ændringer i regnskabsreglerne og selskabsretten i den senere tid, herunder ændringer i årsregnskabsloven, fortolkninger til samme, ændringer til bogføringsloven, ændringer i selskabsloven og ændringer på hvidvaskområdet.

Vi gennemgår bl.a.:

* ændringer i årsregnskabsloven

* ændrede fortolkninger på regnskabsområdet

* ændringer i bogføringsloven

* ændringer inden for selskabsretten

* ændrede fortolkninger på selskabsområdet

* ændringer på hvidvaskområdet

* andre aktuelle forhold, som måtte være relevant ved kursusafholdelse

Tilmeld dig hele ugen – HER
Tilmeld dig ‘kun’ til Aktuelt regnskab, selskabsret m.m. HER

Onsdag d. 29. november

Kl. 9-17

Moms og skat for revisorer og bogholdere

Undervisere:
Søren Engers, momsekspert og Martin Christensen, senior tax manager

Martin Christensen

 

 

 

 

 

På kurset gennemgår vi bl.a. de skatte- og momsmæssige regler for:

* Udvalgte personaleomkostninger

* Skattefri godtgørelser

* Reklame/repræsentation

* Kørsel

* Kapitalejerlån (kun skat)

* Fejlagtig fakturering

* Køb i udlandet (kun moms)

Samtidig får du vil et indblik i generel skatte- og momspligt.

Vi gennemgår ligeledes.:

* Skattepligt – hvornår

* Momspligt – hvornår

* Dokumentation og fakturakrav i forhold til skatte- og momsmæssige fradrag

* Reklame og repræsentation, herunder gaver (her er specielle skatteregler)

* Personaleomkostninger

* Kørsel, herunder elbiler og ladestandere

* Kørselsgodtgørelse – retningslinjer – orientering om momslovens udlægsregler

* Handel med udlandet

* Fast driftssted / fast forretningssted

* Skattemæssig behandling af udenlandsk moms

* Orientering om de momsmæssige regler for samhandel

Tilmeld dig hele ugen – HER
Tilmeld dig ‘kun’ til Moms og skat for revisorer og bogholdere  HER

Torsdag d. 30. november

Kl. 9-17

Kriseramt virksomhed – hvordan skal revisor forholde sig revisionsmæssigt, regnskabsmæssigt og rådgivningsmæssigt?

Underviser:
Kim Wegener, statsautoriseret revisor

På dette kursus foretages en gennemgang af udvalgte problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, og herunder hvilke vurderinger revisor bør foretage, indflydelsen heraf på årsrapporten og revisionspåtegningen og drøftelse af, hvordan du bedst rådgiver dine kunder i svære tider.

På kurset gennemgår vi:

* De problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder

* Indikation for om en virksomhed kan være i krise

* Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation

* Revision af dagsværdier

* Revision af skønsmæssige poster, herunder investeringsejendomme, varedebitorer, varelager og skatteaktiver

* Særlige regnskabsmæssige krav i forbindelse med usikkerheder om fortsat drift

* Koncerntilskud, gældseftergivelse, støtte erklæringer og ansvarlige lån

* Revisors erklæring, herunder krav til forbehold, fremhævelse af forhold og deres placering i revisionspåtegningen

* Hvad kigger kvalitetskontrollen særligt efter?

* Etc.

Tilmeld dig hele ugen – HER
Tilmeld dig ‘kun’ til Kriseramt virksomhed  HER

Fredag d. 1. december

Kl. 9-17

Up2date med skat

Underviser:
Martin K. Jensen, direktør, cand.jur., MTL

Martin K Jensen, underviser

Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres eller træffes i løbet af året.

Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner inden for SMV-segmentet.

* Ny lovgivning

* Nye afgørelser mv.

* Andre aktuelle emner

Tilmeld dig hele ugen – HER
Up2date med skat   HER

Indkvartering og forplejning på Hotel Koldingfjord

Hvis du ønsker at overnatte, er du velkommen til det.

Prisen pr. overnatning er 995 kr. pr. nat i enkeltværelse inkl. morgenmad.

Du skal selv sørge for at booke overnatning på tlf. 7620 8611.

Husk at oplyse, at du kommer fra Fakta Kurser for at få denne særpris.

Vi anbefaler at booke i god tid, da der kan være risiko for, at der kan blive fuldt booket.

 

Hvis du ønsker at spise middag om aftenen, så har vi reserveret et bord til Fakta Kursers kursister kl. 19, så I kan sidde samlet.

Her tilbyder Hotel Koldingfjord en spændende 2-retters middag inkl. kaffe/the til 400 kr. pr. person.

Middagen skal bestilles forud for opholdet, enten på tlf. 7620 8611 eller på mail: isa@koldingfjord.dk

 

Ønsker du ikke at overnatte, så ankommer du blot hver morgen.

Der er morgenmad inden kursusstart.

Al forplejning, med undtagelse af middagen om aftenen, er inkluderet i kursusprisen.

 

Adressen til Hotel Koldingfjord er:

Fjordvej 154, 6000 Kolding

Vi i Fakta Kurser glæder os til at byde velkommen på Hotel Koldingfjord.

 

Ønsker du færre kursusdage end den samlede pakke med 5?

Det er muligt at vælge færre end 5 kurser, hvis det passer dig bedre.

Men så er prisen naturligvis en anden end den, du får, når du bestiller den samlede pakke.

Du kan bestille de enkelte kurser her:

Revision og erklæringer i praksis

Aktuelt regnskab, selskabsret m.m.

Moms og skat for revisorer og bogholdere

Kriseramt virksomhed – hvordan skal revisor forholde sig revisionsmæssigt, regnskabsmæssigt og rådgivningsmæssigt?

Up2date med skat

Se mange flere kurser – KLIK her.

 

Med ønske om en god dag

Fakta Kurser A/S  

Lone Kornmaaler
Adm. direktør og ejer
E-mail: lok@faktakurser.dk
Tlf.: 7010 7019

 

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!